• Frigo Πάνελ

  Frigo Πάνελ

  TΕιδικά σχεδιασμένο σύστημα γεωμετρικής σύνδεσης και μεγάλη ποικιλία σε πάχη από 80mm-200mm, έτσι ώστε να υπάρχει σωστότερη απόδοση για την αντίστοιχη χρήση..Αξιόπιστη μόνωση σε συνθήκες από +60° εώς -50°.

 • Horizon Πάνελ

  Horizon Πάνελ

  Θερμομονωτικά πάνελ πολυουρεθάνης, κρυφής στήριξης, με δυνατότητα τοποθέτησης οριζόντια και κάθετα. Η σύνδεση κρυφής στήριξης διπλού κλειδώματος, εξασφαλίζει συνεχείς υδατοστεγανές επιφάνειες με καταπληκτική θερμομονώση και ηχομόνωση.

 • Sky Πάνελ

  Sky Πάνελ

  Θερμομονωτικό πάνελ πολυουρεθάνης arkhon sky, αποτελεί άριστη λύση με χαμηλό κόστος και ιδιαίτερη αισθητική.

 • Roman Tile Πάνελ

  Roman Tile Πάνελ

  Supreme Arkhon technology, has evolved roman tiles to bring your building's eco friendliness to the next level, without sacrificing aesthetics.

 • Τεγίδες

  Τεγίδες

  Mεταλλικές διατομές που αποτελούν απαραίτητα στατικά στοιχεία των μεταλλικών κτιρίων με τις οποίες επιτυγχάνεται ελάττωση του βάρους της κατασκευής, μείωση του κόστους μεταφοράς και του χρόνου κατασκευής.

Όροι Πωλήσεων

Όροι πωλήσεων

Θέμα και συμβαλλόμενα μέρη της σύμβασης

Οι παρακάτω Γενικοί Όροι Πωλήσεων αφορούν όλες τις πωλήσεις των προϊόντων (από τώρα και στο εξής τα «προϊόντα») που παράγονται ή πωλούνται από την κατασκευαστική εταιρεία ή τον προμηθευτή (από εδώ και κάτω «Ο Πωλητής») στον πελάτη στον οποίον ανήκουν τα σχετικά τιμολόγια (από εδώ και στο εξής «ο πελάτης») και έχουν προτεραιότητα ως προς κάθε άλλη διάταξη ή πρόβλεψη (έστω και αν δεν αμφισβητείται ρητά από τον πωλητή), η οποία εισάγεται σε ενότητες, προσφορές ή άλλα έγγραφα. Ο πωλητής διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τα προϊόντα του – ανά πάσα στιγμή και χωρίς ειδοποίηση – ή να τα βελτιώσει κατά το δοκούν ή εάν κρίνει απαραίτητο.

Παραγγελία – έγκριση

Η παραγγελία του πελάτη, η οποία πρέπει να γραφτεί χρησιμοποιώντας τα έντυπα παραγγελίας που ετοιμάζονται από τον πωλητή, πρέπει να θεωρηθεί ως πρόταση και είναι αμετάκλητη από τον πελάτη για 30 (τριάντα) ημέρες αφού έχει σταλεί στον πωλητή. Η παραγγελία καθίσταται δεσμευτική μόλις ο πελάτης λάβει την έγγραφη επιβεβαίωση της παραγγελίας από τον πωλητή, του οποίου η έγκριση έχει αξία και είναι το μόνο έγγραφο που δεσμεύει τα δύο μέρη και καθορίζει την σχέση συβολαίου, σχετικά με ό, τι δεν αναφέρεται στην παράγραφο «Γενικοί Όροι Πωλήσεων” του παρόντος εγγράφου.

Τα εμπορεύματα ταξιδεύουν για λογαριασμό, με ευθύνη και με κίνδυνο του αγοραστή και η πωλήτρια εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη μετά την παραλαβή των προϊόντων από την έδρα της.

Ουδεμία ευθύνη φέρει η πωλήτρια εταιρία για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί κατά την μεταφορά και εκφόρτωση των εμπορευμάτων.

Η εκφόρτωση γίνεται με ευθύνη και δαπάνη του αγοραστή.

Εάν η επιβεβαίωση της παραγγελίας περιλαμβάνει την προμήθεια διαφόρων προϊόντων και / ή πολλαπλών αποστολών, κάθε τύπος ή / και αποστολή θα πρέπει να θεωρείται αυτόνομος σε σχέση με τα άλλα, βάση της σύμβασης.

Παραλαβή υλικών, αποστολή και μεταφορά

Οι όροι παράδοσης που αναφέρονται στην επιβεβαίωση της παραγγελίας και που υπολογίζονται σε εργάσιμες ημέρες, μπορούν να υπόκεινται σε αλλαγές. Ο Πωλητής θα ειδοποιήσει τον πελάτη σχετικά με τις αλλαγές αυτές το συντομότερο δυνατό. Παρόλα αυτά μια ανοχή 15 ημερών επιτρέπεται. Επιπλέον, τμηματικές παραδόσεις επιτρέπονται πάντα. Ο Πωλητής δεν θα θεωρηθεί υπεύθυνος έναντι του Πελάτη για καθυστερήσεις, απώλειες, ζημίες, έξοδα ή δαπάνες που προκαλούνται για παράδειγμα από (αλλά δεν περιορίζονται σε αυτές μόνο) βιομηχανικές δράσεις (ακόμη και αν η επιχείρηση απεργεί), καταλήψεις, περιορισμού στις μεταφορές ή αναστολές, πυρκαγιές, εισαγωγή απαγόρευσης, καθυστερήσεις πρώτων υλών ή έλλειψη εφοδιασμού, περιορισμοί στην παροχή ενέργειας, έλλειψη πρώτων υλών ή απουσία τους, προσαρμογή του κανονισμού δικαίου, κυβερνητικά μέτρα, εξεγέρσεις, πολέμους ή παρόμοιες συνθήκες, φυσικές καταστροφές, εμπάργκο, και οποιαδήποτε περίπτωση που είναι εκτός ελέγχου. Ο πωλητής δεν θα θεωρηθεί υπεύθυνος για τις πράξεις αυτές έστω και αν, όταν συνέβη, η παράδοση ήταν ήδη αργά σε σχέση με τους όρους. Αν οι αιτίες της καθυστέρησης κρατήσουν πάνω ​​από τριάντα (30) ημέρες, ο Πωλητής θα έχει τη δυνατότητα να καταγγείλει τη σύμβαση, χωρίς αυτό να συνεπάγεται το δικαίωμα του Πελάτη πως πρέπει να αποζημιωθεί για τη ζημία που του αναλογεί και την καθυστερήση. Όταν οι συμφωνηθέντες όροι παράδοσης λήξουν, εντός 15 (δεκαπέντε) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του Προϊόντος, ο Πελάτης θα πρέπει να παραλάβει τα παραγγελθέντα προϊόντα, ή, στην περίπτωση των δικαιούχων παράδοσης, ο πελάτης θα πρέπει να ζητήσει την αποστολή τους. Με το πέρας της ημερομηνίας αυτής, τα προϊόντα μπορούν να αποθηκεύονται σε εξωτερικούς χώρους, και αυτό απαλλάσσει τον Πωλητή από κάθε ευθύνη για τα πιθανά ελαττώματα που θα προκύψουν στα προϊόντα λόγω της έκθεσης στις καιρικές συνθήκες. Η οποιαδήποτε εγγύηση προς τον Πελάτη θα λήξει και θα πρέπει να χρεωθεί επιπλέον τα τέλη μεταφοράς και αποθήκευσης, ύψους 1% της αξίας των προϊόντων την εβδομάδα. Οι Πωλητές έχουν επίσης το δικαίωμα να μεταφέρουν τα Προϊόντα σε σημείο εναπόθεσης που αντιστοιχεί στον Πελάτη, ή να τα αποθηκεύσουν με χρηματική επιβάρυνση του Πελάτη, ή τέλος, να τα πωλούν ( εφόσον δεν έχουν παραληφθεί αμέσως από τον Πελάτη) σε τρίτα πρόσωπα , χρεώνοντας τον προηγούμενο αγοραστή για ενδεχόμενες πληρωμές ή μεγαλύτερες ζημίες. Μετά από 8 (οκτώ) ημερών από την έκδοση της ειδοποίησης πώς τα προϊόντα είναι έτοιμα, το τιμολόγιο θα εκδοθεί ούτως ή άλλως και οι όροι πληρωμής θα ισχύουν. Πιθανές εμφανής ατέλειες ή προϊόντα που λείπουν, πρέπει να δηλώνονται κατά την παράδοση καταγράφοντας το στα αντίστοιχα έγγραφα παράδοσης αλλιώς η εγγύηση παύει να ισχύει.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

Τα εμπορεύματα ταξιδεύουν για λογαριασμό, με ευθύνη και με κίνδυνο του αγοραστή και η πωλήτρια εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη μετά την παραλαβή των προϊόντων από την έδρα της.

Ουδεμία ευθύνη φέρει η πωλήτρια εταιρία για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί  κατά την μεταφορά και εκφόρτωση των εμπορευμάτων.

Η εκφόρτωση γίνεται με ευθύνη και δαπάνη του αγοραστή.

Συσκευασία και προστασία

Τα προϊόντα παρέχονται χωρίς συσκευασία. Πιθανή συσκευασία πρέπει να ζητηθεί κατά την παραγγελία και θα χρεώνεται στο τιμολόγιο. Η επιλογή του τύπου συσκευασίας, κάτι που πρέπει να γίνει από τον πελάτη ανάλογα με την ανάγκη της μεταφοράς του προϊόντος και τον προορισμό – και όλες οι σχετικές ευθύνες που απορρέουν από την επιλογή αυτή, είναι αποκλειστικά και απόλυτα του Πελάτη με ρητή εξαίρεση της οποιασδήποτε ευθύνης του Πωλητή. Ο Πελάτης ειδοποιείται ότι η χρήση λανθασμένης ή ελλιπούς μεθόδους μεταφοράς με πλοίο, μεταφοράς με φορτηγό, αποθήκευσης, διακίνησης ή συναρμολόγησης μπορεί να προκαλέσει συμπύκνωση και φαινόμενα οξείδωσης, και μπορεί να θέσει σε κίνδυνο – μερικές φορές μόνιμα – την ποιότητα του προϊόντος. Για να εξασφαλιστεί η αισθητική ακεραιότητα του πάνελ και των προβαμμένων φύλλων, είναι σημαντικό οι εν λόγω επιφάνειες κατά τη διάρκεια της κατασκευής, της διακίνησης, των μεταφορών και της συναρμολόγησης να προστατεύονται με κολλώδη ταινία που πρέπει να αφαιρεθεί από τον Πελάτη πριν από τη συναρμολόγηση των προϊόντων, σε κάθε περίπτωση, εντός 8 ( οκτώ) ημερών από την παράδοση του προϊόντος. Εάν ο Πελάτης δεν αφαιρέσει την ταινία σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται παραπάνω, δύναται να προκληθούν σοβαρά θέματα στην αφαίρεση της κολλώδους μεμβράνης, και ίσως μη αναμενόμενες αλληλεπιδράσεις με το οργανικό στρώμα που βρίσκεται από κάτω, θέτοντας έτσι σε κίνδυνο την ποιότητα των προϊόντων και την αισθητική τους. Ο Πελάτης που ζητά ή δέχεται φύλλα βαμμένης λαμαρίνας με νεύρα ή πάνελ χωρίς την εν λόγω προστασία, αποδέχεται την ευθύνη και δεν ζητά αποζημίωση από τον Πωλητή για οποιασδήποτε μορφής ζημία. Αν δεν εφαρμοσθεί η παραπάνω πρακτική, η πιθανή διαμαρτυρία για κάποια επιβεβαιωμένη ανωμαλία στην κολλώδη ζελατίνα δεν θα γίνεται δεκτή από τον Πωλητή.

Ανοχές

Ο πελάτης αποδέχεται τις ανοχές που σημειώνονται στον σχετικό κατάλογο ή / και στα τεχνικά φυλλάδια (τελευταία έκδοση) του Πωλητή.

Εγγυήσεις

Ο Πωλητής εγγυάται στον Πελάτη τη συμμόρφωση του προϊόντος σύμφωνα με τις προδιαγραφές που βρέθηκαν στους καταλόγους ή / και στα τεχνικά δελτία (τελευταία έκδοση), καθώς επίσης και την αρτιότητα των υλικών και της παραγωγής, εντός των ορίων ανοχής και εντός των τεχνικών προδιαγραφών που έχουν δοθεί από τον Πελάτη. Η εγγύηση που αναφέρεται παραπάνω, διαρκεί 12 (δώδεκα) μήνες μετά την ημερομηνία παράδοσης του προϊόντος. Πιθανές διαμαρτυρίες σχετικά με εμφανή προβλήματα στο προϊόν πρέπει να κοινοποιηθούν (με συστημένη επιστολή ή με φαξ) από τον Πελάτη στον Πωλητή εντός τριών (3) ημερών από την παράδοση του προϊόντος. Πιθανά μη εμφανή ελαττώματα, που δεν εντοπίστηκαν κατά την παράδοση, πρέπει να αναφερθούν από τον πελάτη- με τον ίδιο τρόπο όπως και για τις προφανείς ατέλειες – εντός,και όχι μετά, την ημερομηνία λήξης της εγγύησης ενός έτους. Οι ενστάσεις πρέπει να περιγράφονται λεπτομερώς για να επιτρέπουν στον πωλητή έναν άμεσο και πλήρη έλεγχο. Ο Πελάτης πρέπει να έχει στη διάθεση του τον ακριβή τρόπο παράδοσης των προϊόντων για τα οποία υπάρχει ένσταση, σεβόμενος την υπάρχουσα νομοθεσία περί χειρισμών και αποθήκευσης και πιθανών ειδικών οδηγιών που παρέχονται από τον πωλητή. Σε περίπτωση καταγγελίας ατελειών οι οποίες αναγνωρίζονται από τον Πωλητή, ο τελευταίος θα ενεργήσει σύμφωνα με τις απαραίτητες ενέργειες που θα επιλέξει αυτός, ώστε να επισκευάσει και / ή να αντικαταστήσει τα προϊόντα ή να αποζημιώσει τον πελάτη με ένα ποσό που ανταποκρίνεται στη διαφορά μεταξύ της τιμής του προαναγγελθέντος προϊόντος και την τιμή του υποβαθμισμένου από ατέλειες προϊόντος (με την προϋπόθεση ότι, σε κάθε περίπτωση, το ποσό που επιστρέφεται από τον Πωλητή προς τον Πελάτη δεν μπορεί να υπερβαίνει την αρχική τιμή του ελαττωματικού προϊόντος.)

Η εγγύηση του επισκευασμένου ή υποκατεστημένου προϊόντος σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο θα λήξει κατά την αρχικώς προβλεπόμενη ημερομηνία που καθορίζεται από την αρχική αγορά του Πελάτη. Εφόσον οι καταγγελίες που εκδίδονται από τον Πελάτη σχετικά με ατελή προϊόντα αποδειχθούν ψευδείς, ο Πωλητής θα χρεώσει τον Πελάτη όλες τις δαπάνες που υφίσταται για να διενεργήσει αξιολογήσεις, επιθεωρήσεις και έρευνες (και σε περίπτωση που αυτές διαξάγονται από εξωτερικούς φορείς).

Η εγγύηση που αναφέρεται παραπάνω είναι η εγγύηση που προσφέρεται από τον Πωλητή προς τον Πελάτη σχετικά με την πώληση του προϊόντος, θα έχει ισχύ και δεν θα διακοπεί ή παραταθεί σε καμία περίπτωση. Κανένα άλλο είδος εγγύησης ή / και επιστροφή χρημάτων δεν μπορεί να ζητηθεί από τον Πελάτη στον Πωλητή. Ειδικότερα, εκλείπει κάθε ευθύνη του Πωλητή για άμεση, έμμεση, τυχαία ή συνεπαγόμενη ζημιά που ο Πελάτης ενδέχεται να αντιμετωπίσει από το ελάττωμα του προϊόντος και / ή την μη συμμόρφωση του (όπως για τις καθυστερήσεις στην παράδοση). Το δικαίωμα επιστροφής χρημάτων λόγω των ζημιών αυτών, περιορίζεται από το νόμο, και πρέπει να θεωρηθεί ότι ο Πελάτης το έχει αποποιηθεί. Το δικαίωμα του Πελάτη να καταγγείλει τη σύμβαση με βάση πιθανές ατέλειες του προϊόντος αποκλείεται. Σε περίπτωση ξεχωριστών παραδόσεων των προϊόντων, πιθανές αντιδράσεις σχετικά με ορισμένα από τα προϊόντα που παραδόθηκαν, ακόμη και αν γίνουν έγκαιρα, δεν απαλλάσσουν τον Πωλητή από την υποχρέωση να υπενθυμίσει τα υπόλοιπα προϊόντα που παραγγέλθηκαν. Δεν παρέχεται καμία εγγύηση από τον Πωλητή για Προϊόντα με μεταλλική στρώση χωρίς οργανική επικάλυψη, εκτός από την εγγύηση του προϊόντος που υπόκειται στην ισχύουσα νομοθεσία. Ο πωλητής τότε απαλλάσσεται από οποιαδήποτε ευθύνη σχετικά με πιθανά φαινόμενα οξείδωσης που συμβαίνουν σε αυτά τα προϊόντα. Ομοίως, δεν παρέχεται καμία εγγύηση στα μεταχειρισμένα προϊόντα ή στα προϊόντα που αγοράστηκαν εφόσον τα είδε ο πελάτης, που είναι κατασκευασμένα από διαθέσιμα υλικά (είτε είναι πρώτης επιλογής, είτε δεύτερη επιλογή ή είτε από υλικό δεύτερης διαλογής) από το εργοστάσιο του Πωλητή και τα οποία πωλούνται σε μειωμένες τιμές. Η εγγύηση που περιγράφεται παραπάνω, λήγει αυτόματα (και οποιαδήποτε εγγύηση προϊόντος λήγει επίσης) στην περίπτωση: (i) χρήσης και / ή την τοποθέτησης προϊόντων που έχουν δηλωθεί με φθορά από τον Πελάτη, μετά την ημερομηνία λήξης της κοινοποίηση τους ή της ημερομηνία έναρξης του ελαττώματος (όποιο από τα δύο συμβεί πρώτο) (ii) μη χρήσης των Προϊόντων σύμφωνα με τα σχετικά χαρακτηριστικά «επιδόσεων» (iii) χρήση, αποθήκευση, συντήρηση, διακίνηση ή την συναρμολόγηση των προϊόντων χωρίς να πληρούνται οι όροι (iv) Εγκατάσταση με συστήματα ή αξεσουάρ που δεν είναι σύμφωνα με τα τεχνικά φυλλάδια του Πωλητή (τελευταία έκδοση) ή με εξαρτήματα (για παράδειγμα:. για τον καθορισμό των συστημάτων, ταμπόν, σταθεροποιητής νευρώσεων , τεμάχια, κ.λπ., που δεν παρέχονται ή εγκρίνονται από τον Πωλητή (v) προϊόντα τα οποία έχουν δεχθεί οποιεσδήποτε παρεμβάσεις από τρίτο πρόσωπο, εκτός του Πωλητή.

Έλεγχος Επιτηδευματιών

Με το παρόν έγγραφο σας γνωρίζουμε ότι η επιχείρηση μας θα αναζητά στα Αρχεία Αθέτησης Υποχρεώσεων, Υποθηκών & Προσημειώσεων και Στοιχείων Εταιριών από ΦΕΚ και ΓΕΜΗ της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε., οδός Αλαμάνας αριθμός 2, τ.κ. 15125, Μαρούσι, τηλ. 210-3676700 (υπεύθυνος επεξεργασίας) μέσω του συστήματος ΤΣΕΚ τυχόν δεδομένα που σας αφορούν με σκοπό την αξιολόγηση ή την επαναξιολόγηση του αναλαμβανόμενου συναλλακτικού κινδύνου στο πλαίσιο της μεταξύ μας συναλλαγής ή, σε περίπτωση που συνδέεστε με την επιχείρησή μας με σύμβαση ορισμένου ή αορίστου χρόνου, για όσο χρόνο αυτή ισχύει, κατ’ επιλογήν της επιχείρησης. Ο Πελάτης δηλώνει ότι έλαβε γνώση των ανωτέρω, καθώς και της αναλυτικής ενημέρωσης της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε αναφορικά με τα δεδομένα, τις πηγές άντλησής τους, τα δικαιώματα του κλπ, η οποία βρίσκεται αναρτημένη στο site της επιχείρησης (www.arkhonpanel.com) και της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. (www.tiresias.gr) Κατεβάστε την ενημέρωση σε PDF

Εργάσιμες ώρες

Η γραμμή υποστήριξης είναι
διαθέσιμη 8 ώρες την ημέρα

Δευτέρα - Παρασκευή: 9πμ έως 5μμ
Σάββατο - Κυριακή: Κλειστά

Επικοινωνήστε μαζί μας

ΒΙ.Ε.ΜΕΤΑΛ. Group

 • Βιομηχανική περιοχή

  ΒΙ.ΠΕ. Πάτρας
 • Υποκαταστήματα

  Ιταλία, Μπάρι
  Ηνωμένο Βασίλειο, Λονδίνο
  Βόρεια Ελλάδα, Θεσσαλονίκη
Arkhon Polyurethane Panels Offices